Verslag AV 2012

Antwerpen – 12/07/2012

Aanwezig

 • Maarten De Puysseleir
 • Arjan Ooms
 • Jeremy Naus
 • Tim Theuns
 • Cathy Naulaerts
 • Patrick Van Nierop
 • Rob Berghmans
 • Berthe Van Gils
 • Koen Rutten
 • Martijn Kruining
 • Tom Boeckx
 • René Courier
 • Jan Mertens
 • Ken Marquetecken
 • LARS vzw Kevin en Sandra

Verontschuldigd: Gerard Vandevoir, Lin Tulfer,

vraag van Rob

Oneiros ontbinden of niet?

Argumenten

 • VZW kan opnieuw beginnen
 • Er is smet op de naam Oneiros
 • Korte pijn kan beter zijn dan alles te laten aanslepen

Vragen

 • Is de vzw financieel gezond? – Zie hieronder
 • Staan er nog facturen open? – Buiten een paar recente facturen is alles betaald.

Opmerkingen

 • Dit is niet de eerste keer dat er crisis is. Bestuur is er al vaker mee gestopt en dan terug begonnen enz enz.
 • Is het geen optie om eventueel met een bestaande vzw aan te sluiten?

Huidige situatie

 • Oneiros staat er financieel goed voor op voorwaarde dat we iets aan de stock doen die nu bij Shurgard staat
 • LARS vzw wil eventueel gaan samenwerken of zelfs samensmelten

Stof tot nadenken. Verder met de rest van de vergadering:

Kwijting bestuur

2011 = OK

Kandidatuur nieuwe effectieve leden

 • Martijn Kruining: Unaniem OK
 • Arjan Ooms: Unaniem OK
 • Ken Marquetecken: Unaniem OK

Ontslag effectieve leden

 • Sven v Peteghem: Akte genomen

Kandidatuur nieuwe leden raad van bestuur

 • Tom Boeckx (voorzitter) : Unaniem OK
 • Rene Courier (Stockbeheer) : Unaniem OK
 • Berthe Van Gils (Penningmeester) : Unaniem OK
 • Jan Mertens (Secretaris + webmaster) : Unaniem OK

Ontslag leden raad van bestuur

 • Cathy Naulaerts: Akte genomen
 • Maarten de Puysseleir: Akte genomen

Adreswijziging vzw

Wordt nu Scheihagenstraat 73, 2550 Kontich

Praktische zaken

 • Koen Rutten wil niet langer inspringen voor de boekhouding. Moet overgedragen worden aan Berthe.
 • Koen wil ook geen webmaster meer zijn: Wordt overgedragen aan Jan.
 • Sleutels stock. Zitten momenteel bij Rene, Wim en Edwin Deekens

Nieuwe stocklocatie

LARS vzw heeft een mogelijke locatie in Merksem voor 485 euro per maand.

Eventueel bekijken of de locatie kan gedeeld worden met andere vzw’s want niet iedereen kan een groot bedrag op tafel leggen voor stockverhuur. (Voorstel: Oneiros, LARS, Alcharion, Arrowhead events)
Verder nog bekijken.

Rondvraag

Niemand iets te melden.