Algemene vergadering verslagen

 • Verslag AV 2020

  Berchem – 27/09/2020

  Aanwezigen

  • Tom Boeck
  • Joey Daeme
  • Jan Merten
  • Cody Demuyter
  • Laurent Moen
  • Freya Perdaen
  • Rene Courie
  • Jasper van Rosmale
  • Jorrit Vloeman
  • Ulrike Fus
  • Cedric Schorreel
  • Nikki Peeter
  • Koen De Prete
  • Jesse Demuytere

   Bespreking en goedkeuring jaarrekening

   Staat van ontvangsten en uitgaven

   Uitgaven Ontvangsten 
   OmschrijvingBedragOmschrijvingBedrag
   Goederen en diensten0,00Lidgeld51430,00
   Bezoldigingen0,00Schenkingen en Legaten0,00
   Diensten en diverse goederen51673,00Subsidies0,00
   Andere uitgaven0,00Andere ontvangsten0,00
   Totaal uitgaven51673,00Totaal ontvangsten51430,00

   Toelichting bij de Jaarrekening

   1. Samenvatting van de waarderingsregels
   nvt
   2. Aanpassing van de waarderingsregels
   nvt
   3. Bijkomende inlichtingen
   nvt

   Staat van het vermogen

   Bezittingen Schulden 
   OmschrijvingBedragOmschrijvingBedrag
   Onroerende goederen behorend tot de vereniging in volle eigendom Andere onroerende goederen0,00Financiële schulden0,00
   0,00
   Machines behorend tot de vereniging in volle eigendom Andere machines0,00Schulden ten aanzien van leveranciers0,00
   0,00
   Roerende goederen en rollend materieel behorend tot de vereniging in volle eigendom Andere roerende goederen0,00Schulden ten aanzien van leden0,00
   0,00
   Stocks0,00Fiscale, salariële en sociale schulden0,00
   Schuldvorderingen0,00Andere schulden0,00
   Geldbeleggingen0,00
   Liquiditeiten29922,64
   Andere activa0,00
   Rechten Verplichtingen 
   OmschrijvingBedrag 0,00OmschrijvingBedrag
   Beloofde subsidiesHypotheken en hypotheekbeloften0,00
   Beloofde schenkingen0,00Gegeven waarborgen0,00
   Andere rechten0,00Andere verbintenissen0,00
   5. Belangrijke rechten en verplichtingen die niet in cijfers kunnen worden weergegeven.

   Goedkeuring van de jaarrekening

   • Voor: 1
   • Tegen:
   • Onthouding: 1

   Kwijting van de bestuurders

   Bestuurders worden gezamenlijk kwijting verleend. Bestuurders zelf stemmen niet mee.

   • Voor: 7
   • Tegen: 0
   • Onthouding: 0

   Wijziging van de statuten

   • Voor: 14
   • Tegen: 0
   • Onthouding: 0

   Algemene rondvraag

   • Rene Courier: heeft nog steeds kapotte wapens bij hem thuis staan. Het bestuur gaat daar op heel korte termijn een oplossing voor zoeken.
   • Freya meldt aan dat een heel deel van de kleding in de stock gewassen en opnieuw opgehangen is. Joey en Freya hebben daarvoor gezorgd.