Verslag AV 2020

Berchem – 27/09/2020

Aanwezigen

 • Tom Boeck
 • Joey Daeme
 • Jan Merten
 • Cody Demuyter
 • Laurent Moen
 • Freya Perdaen
 • Rene Courie
 • Jasper van Rosmale
 • Jorrit Vloeman
 • Ulrike Fus
 • Cedric Schorreel
 • Nikki Peeter
 • Koen De Prete
 • Jesse Demuytere

  Bespreking en goedkeuring jaarrekening

  Staat van ontvangsten en uitgaven

  Uitgaven Ontvangsten 
  OmschrijvingBedragOmschrijvingBedrag
  Goederen en diensten0,00Lidgeld51430,00
  Bezoldigingen0,00Schenkingen en Legaten0,00
  Diensten en diverse goederen51673,00Subsidies0,00
  Andere uitgaven0,00Andere ontvangsten0,00
  Totaal uitgaven51673,00Totaal ontvangsten51430,00

  Toelichting bij de Jaarrekening

  1. Samenvatting van de waarderingsregels
  nvt
  2. Aanpassing van de waarderingsregels
  nvt
  3. Bijkomende inlichtingen
  nvt

  Staat van het vermogen

  Bezittingen Schulden 
  OmschrijvingBedragOmschrijvingBedrag
  Onroerende goederen behorend tot de vereniging in volle eigendom Andere onroerende goederen0,00Financiële schulden0,00
  0,00
  Machines behorend tot de vereniging in volle eigendom Andere machines0,00Schulden ten aanzien van leveranciers0,00
  0,00
  Roerende goederen en rollend materieel behorend tot de vereniging in volle eigendom Andere roerende goederen0,00Schulden ten aanzien van leden0,00
  0,00
  Stocks0,00Fiscale, salariële en sociale schulden0,00
  Schuldvorderingen0,00Andere schulden0,00
  Geldbeleggingen0,00
  Liquiditeiten29922,64
  Andere activa0,00
  Rechten Verplichtingen 
  OmschrijvingBedrag 0,00OmschrijvingBedrag
  Beloofde subsidiesHypotheken en hypotheekbeloften0,00
  Beloofde schenkingen0,00Gegeven waarborgen0,00
  Andere rechten0,00Andere verbintenissen0,00
  5. Belangrijke rechten en verplichtingen die niet in cijfers kunnen worden weergegeven.

  Goedkeuring van de jaarrekening

  • Voor: 1
  • Tegen:
  • Onthouding: 1

  Kwijting van de bestuurders

  Bestuurders worden gezamenlijk kwijting verleend. Bestuurders zelf stemmen niet mee.

  • Voor: 7
  • Tegen: 0
  • Onthouding: 0

  Wijziging van de statuten

  • Voor: 14
  • Tegen: 0
  • Onthouding: 0

  Algemene rondvraag

  • Rene Courier: heeft nog steeds kapotte wapens bij hem thuis staan. Het bestuur gaat daar op heel korte termijn een oplossing voor zoeken.
  • Freya meldt aan dat een heel deel van de kleding in de stock gewassen en opnieuw opgehangen is. Joey en Freya hebben daarvoor gezorgd.