Berchem - 27/09/2020

Aanwezigen

 • Tom Boeck
 • Joey Daeme
 • Jan Merten
 • Cody Demuyter
 • Laurent Moen
 • Freya Perdaen
 • Rene Courie
 • Jasper van Rosmale
 • Jorrit Vloeman
 • Ulrike Fus
 • Cedric Schorreel
 • Nikki Peeter
 • Koen De Prete
 • Jesse Demuytere

Bespreking en goedkeuring jaarrekening

Staat van ontvangsten en uitgaven

Uitgaven

 

Ontvangsten

 

Omschrijving

Bedrag

Omschrijving

Bedrag

Goederen en diensten

0,00

Lidgeld

51430,00

Bezoldigingen

0,00

Schenkingen en Legaten

0,00

Diensten en diverse goederen

51673,00

Subsidies

0,00

Andere uitgaven

0,00

Andere ontvangsten

0,00

Totaal uitgaven

51673,00

Totaal ontvangsten

51430,00

Toelichting bij de Jaarrekening

1. Samenvatting van de waarderingsregels

nvt

2. Aanpassing van de waarderingsregels

nvt

3. Bijkomende inlichtingen

nvt

Staat van het vermogen

Bezittingen

 

Schulden

 

Omschrijving

Bedrag

Omschrijving

Bedrag

Onroerende goederen behorend tot de vereniging in volle eigendom

Andere onroerende goederen

0,00

Financiële schulden

0,00

0,00

Machines behorend tot de vereniging in volle eigendom Andere machines

0,00

Schulden ten aanzien van leveranciers

0,00

0,00

Roerende goederen en rollend materieel behorend tot de vereniging in volle eigendom

Andere roerende goederen

0,00

Schulden ten aanzien van leden

0,00

0,00

Stocks

0,00

Fiscale, salariële en sociale schulden

0,00

Schuldvorderingen

0,00

Andere schulden

0,00

Geldbeleggingen

0,00

Liquiditeiten

29922,64

Andere activa

0,00

Rechten

 

Verplichtingen

 

Omschrijving

Bedrag

0,00

Omschrijving

Bedrag

Beloofde subsidies

Hypotheken en hypotheekbeloften

0,00

Beloofde schenkingen

0,00

Gegeven waarborgen

0,00

Andere rechten

0,00

Andere verbintenissen

0,00

5. Belangrijke rechten en verplichtingen die niet in cijfers kunnen worden weergegeven.

Goedkeuring van de jaarrekening

 • Voor: 1
 • Tegen:
 • Onthouding: 1

Kwijting van de bestuurders

Bestuurders worden gezamenlijk kwijting verleend. Bestuurders zelf stemmen niet mee.

 • Voor: 7
 • Tegen: 0
 • Onthouding: 0

Wijziging van de statuten

 • Voor: 14
 • Tegen: 0
 • Onthouding: 0

Algemene rondvraag

 • Rene Courier: heeft nog steeds kapotte wapens bij hem thuis staan. Het bestuur gaat daar op heel korte termijn een oplossing voor zoeken.
 • Freya meldt aan dat een heel deel van de kleding in de stock gewassen en opnieuw opgehangen is. Joey en Freya hebben daarvoor gezorgd.